söndag, maj 28, 2017

Av 50 asylsökande barn från Marocko var 48 vuxna män...

Jag summerade mitt arbete med att avslöja den rättsskandal som jag anser att Migrationsverkets underlåtenhet att i ett antal år knappats kontrollera ålder på ensamkommande asylsökande som uppgivit sig vara under 18 år, i denna bloggpost för några månader sedan.

Nu rapporterar gränspolisen i Sverige om 50 "ensamkommande unga" från Marocko som sökt asyl i Sverige och uppgivit sig vara under 18 år. Polisen lyckades via fingeravtryck få fram deras ålder från Marocko.

Endast två var barn under 18 år, resten var vuxna män över 18 år...

Detta belägger och förstärker mina bedömningar att 30 %, eller mer, av de som Sverige de senaste åren givit asyl som barn, personnummer som barn och placerat på boenden med barn, har varut vuxna män.

Detta är en rättsskandal.
onsdag, maj 24, 2017

"Vi får vänja oss vid att ha misär runt stugknuten"

Jag har bloggat om Tiggerifrågan flera gånger, 2015 och 2016 och igen dec 2016,


Jag anser att kommunerna bör få ökade möjligheter att reglera hur man får
 tigga, eller ej.

Anna Dahlberg i Expressen, liksom regeringens utredare av frågan Martin Valfridsson, anser att utnyttjandet av människor, och andra följder,
 i samband med tiggeri är så allvarligt att  ett förbud bör införas. Dahlberg
 vill att frågan utreds om hur det i så fall skulle utformas. 

Jag tycker förslaget är intressant och lyssnar gärna på era synpunkter.
Den liberale frontfiguren Fredrik Segerfeldt tror på fortsatt tiggeri i Sverige under decennier framöver, och lanserar slagordet: "vi får vänja oss vid att ha misär ring husknuten". 

Vilket parti nappar först på denna valslogan..?

Fredrik Segerfeldt
Den nuvarande situationen när det gäller tiggeriet är förmodligen den minst dåliga. Det tycker jag det vore bra om fler hade ryggrad nog att säga och stå för.
1. Nej, vi har ingen möjlighet att i grunden förändra samhällena i östra Balkan, att få bort sekel av antiziganism och få till väl fungerande offentliga institutioner där.
2. Nej, förbud mot tiggeri gör det inte bättre för tiggarna. Det finns skäl till att de år efter år åker hundratals mil för att sätta sig utanför Ica med en plastmugg. Tiggarnas inkomster gör att de tillhör den rikaste tredjedelen i världen.
Vi får helt enkelt vänja oss vid att ha misär runt husknuten.

Martin Valfridsson, som på regeringens uppdrag utredde tiggerifrågan, har efter en larmrapport om utnyttjande av människor, och brottslighet, i Bergen i Norge, tagit ställning för att tiggeri bör förbjudas


måndag, maj 22, 2017

DN - Självklart ska brottslighet redovisas och analyseras!

Jag skrev i augusti 2016 på SvD Debatt om vikten av att föra relevant statististik också på brottsområdet och att analysera utvecklingen, även vad gäller brottslingars bakgrund.

I januari tog Rapport, Aktuellt och Agenda upp frågan och jag skrev en debattartikel i Expressen.

Både BRÅ och justitieministern/regeringen avvisade mina förslag blankt. Det räcker med statistik och analyser från förra seklet, typ.

Det är tjänstefel av både myndighet och regeringen, anser jag.

Dagens Nyheter skriver nu åter (förra gången var tidigt 2016) en bra och balanserad ledare om detta som går helt i linje med min uppfattning.

Det börjar bli dags att interpellera Morgan Johansson.

torsdag, maj 18, 2017

Två på KTH sågar Sanandaji, med tunna argument.

Tillagt 23 maj; T. Sanadaji klär av de två KTH-forskarna i sin replik på SvD Debatt.


Nationalekonomen Tino Sanandaji har skrivit en faktaspäckad och intressant bok om migration, Massutmaning.

Den har hyllats av en del och dissats av en del. Så småningom blev de erkännssamma och positiva rescensionerna allt fler, och de ensidigt negativa allt färre, med Sandro Scocco i ensidigt negativ särklass.

Jag har samlat en del positiva rescensioner med tyngd,  och några negativa, här.

Sent omsider attackerar två forskare på KTF - Hans Lööf och Gustav Martinsson - Sanandaji med full kraft och påstår att "Sanandaji aktivt vilseleder sina läsare på ett sätt som är destruktivt för den svenska invandringsdebatten". Det är starka ord.

De två forskarnas attack känns mycket politiskt korrekt. De mycket få exempel som nämns i artikeln känns hårddragna och inte alls övertygande, tycker jag.

Tino Sanandaji kommenterar artikeln på sin FB-sida, här. (16 maj 21.39) samt 18 maj 23.34.

Lööf/Martinsson kritiserar Sanandaji för att ha en agenda men är själva uppenbarligen benägna att tolka migrationsfakta så välvilligt som möjligt, vilket professor Mats Hammarstedt övertygande visar i denna analys från 2016.

Några tidningar har snabbt slagit upp forskarnas kritik och på twitter har en hel del vänster- och liberala debattörer skadeglatt hänvisat till forskarnas sågning som det slutliga sanningen (typ) i neutrala eller förlöjligande ordalag.

Några exempel:

"Noterar att två ekonomer från KTH totalsågar Tino Sanandajis bok om invandringens kostnader, på

Kritiken mot min bok är jättedum, skriven för dumma människor, för att de ska hata mig.

Patetisk replik från Sanandaji på sågningen av hans bok.

Inte ett dugg förvånande om man känner till Sanandaji. Surfar på populism istället för fakta.

Allt är invandrarnas fel. Det vet ju alla.

Mitt intryck har länge varit att det Tino Sanandaji skriver om migration mest är propaganda förklädd till forskning."

Sanandaji bortser från forskning som går emot hans tes och skiljer inte på korrelation och kausalitet.

Älskar när någon kritiserar Tino Sanandaji för något och han förväxlar antal tecken med trovärdighet i sina repliker.

för 17 timmar sedan

Jag tycker att debattklimatet i Sverige fortfarande lämnar en del övrigt att önska. Beröm till t ex Mattias Svensson, Gunnar Wetterberg, Sakine Madon, Johan Anderberg och Hanna Marie Björklund.

Tillagt 21 maj: nationalekonomen Erik Lindqvist anser att kritiken mot Sanandaji är är överdriven och tillspetsad.

onsdag, maj 17, 2017

"Amnesti" till ensamkommande utan asylskäl?

År 2015 valde 163.000 av de som lyckades ta sig till EU för att där söka asyl att ta sig till Sverige, ca 15-20 % av alla som kom till EU.
Av dessa är en betydande del ekonomiska migranter utan asylskäl.

Av de 163.000 var drygt 35.000 ensamkommande under uppgivna 18 år. Av dessa är en betydande del mellan 20 och 30 år (se länk här).

Till EU kom år 2015 ca 90.000 ensamkommande asylsökande under uppgivna 18 år. 40 % av dessa, valde att ta sig till Sverige med 2 % av EUs befolkning.

Varför valde en så mycket hög andel att ta sig till Sverige?
Svaret är enkelt. Sverige är ett rikt välfärdsland och hade då de mest generösa reglerna för att få asyl och för snabb familjeåterförening med mera.

Centerpartiet har genom migrationsöverenskommelsen 2015 ställt sig bakom att i betydande grad anpassa Sveriges asylregler till EU-praxis. Vi har också på EU-nivå med övriga riksdagspartier (frånsett V) ställt oss bakom EUs avtal med Turkiet att stoppa inflödet av asylsökande och ekonomiska migranter (ett mer problematiskt beslut än gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark, enligt min mening).

Dock vill Centerpartiet på flera punkter gå betydligt längre än övriga EU-länder ifråga om mer generösa svenska asylregler, vilket jag i dagsläget ser som orealistiskt.

Utöver detta har Centerpartiet i Norrbotten, i Luleå, i Habo, i Kumla och nu senast i Västerås ställt sig bakom att alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige i mer än ett år ska få "amnesti"och få svenskt medborgarskap och få ta hit sina familjer.

Det innebär att de regler och prövningar som finns för att få asyl i Sverige skulle sättas ur spel, och att signalen till dem på flykt och deras flyktingsmugglare skulle bli mycket stark, välj Sverige eftersom det ökar dina chanser att få asyl och att snabbt få ta hit din familj (Om C får med riksdagen på rätt till snabb familjeåterförening när den temporära lagen upphör 2018).

Jag har den största respekt och förståelse för alla de som i sina arbeten och som en del av civilsamhället gör berömvärda insatser för att hjälpa och stötta ensamkommande barn i HVB-hem, i skolan och för att få in en fot på arbetsmarknaden med mera. Och jag förstår de band som uppstår och om den förtvivlan som drabbar de som inte får asyl och ska utvisas och dem som dagligen arbetar med och stöttar dem.

Det gör kraven på än mer generösa svenska asylregler och på "amnesti" förståeligt och begripligt, man utgår ifrån verkligheten över hela landet där asylsökande och ekonomiska migranter finns och ges stöd på många sätt.

Vad talar då för att denna linje inte är så självklar?

Dels står väl alla riksdagens partier bakom att Sverige ska ha en reglerad migration där de utan asylskäl och utan arbetstillstånd inte har rätt att bli svenska medborgare.
Och därtill finns idag 65 miljoner på flykt i världen och många 100 miljoner därtill som t ex vill lämna Afrika och söka arbete i EU.

Dessutom har Sverige tagit ett mycket stort ansvar under många år med att ta emot relativt sett flest asylsökande och ekonomiska migranter av alla EUs länder, och våra resurser att klara av att integrera dem är mycket ansträngda vad gäller t ex boende, arbete och skola.

Kravet på amnesti, och mer generösa sylregler än idag, finns främst hos Vänsterpartiet, FI,  Miljöpartiet (fast de gör tvärtom i regeringen..) och Centerpartiet.

Dessa frågor kommer att vara viktiga i valet 2018.


Seniorerna kräver fler äldre i riksdagen

Christina Rogestam , ordförande i Seniorerna och från min grannsocken Vårdsberg, kräver fler unga äldre i riksdagen. Peter Lindgren för Seniorerna i Skåne likaså.

SCB åskådliggör tydligt den katastrofalt låga andelen äldre i riksdagen, endast 2,6 % trots att 25 % av väljarna är över 65.

(min definition är att gammal, då är man bräcklig och skör, innan dess är man en ung äldre!)

För egen del värderar jag min erfarenhet högt, har aldrig varit så effektiv och trygg i att fatta beslut och driva på i politiken för ett bättre samhälle.


Fler "stupstockar" berövar fler sjukpengen idag

Aftonbladet kritiserar regeringen för att fler förlorar sjukpengen nu trots att 2- årsomprövningen ("stupstocken") tagits bort... Denna gräns lär finnas i övriga EU-länder.
Istället har S/MP skärpt prövningen vid tre andra "stupstockar" efter 90, 180 och 365 dagar. Jojo...

Socialdemokraterna kallar bedömningen av sjukdom och arbetsförmåga efter 2 års sjukskrivning, som alliansen införde, och som LO då var för, och som typ alla industriländer tillämpar, för "stupstocken".
Tidningen ETC skriver här om att fler nog förlorar sin sjukpeng nu, trots att "stupstocken" är borta. Istället tillämpar de rödgröna 3 andra stupstockar mycket hårdare, efter 90 dagar, efter 180 dagar och efter ett år. 

Bra av ETC att uppmärksamma. Andra medier borde följa upp detta. Alliansen är säkert redan på gång!


lördag, april 29, 2017

Tid från asyl till 50 % i arbete; 15 (8) år

Många vill så gärna att migrationens verklighet ska vara bra ur alla aspekter. Och visst är migration i grunden bra och tillför ett samhälle spänst och dynamik.
Samtidigt finns det nackdelar som också måste beskrivas, t ex att integrationen i Sverige är rätt usel och att flyktingar har så svårt att komma i arbete.
Så länge detta består kostar flyktingmottagandet stat och kommuner betydande årliga belopp, just nu kring 80-100 miljarder eller så.
"Alla" har talat om bättre integration och fler i arbete i många år, men tyvärr har inte mycket förbättrats. Två från nordiska ministerrådet söker på SvD Debatt​ anslå en positiv ton och vill och menar säkert väldigt väl.
Det sänker dock hela artikeln i hög grad, tycker jag, när de handskas så slarvigt med verkligheten på en helt central punkt, hur lång tid tar det för flyktingar att komma i arbete.Jag replikerar.

Narkotikapolitiken vid vägs ände?

Intressant att liberalerna tar upp denna angelägna (narkotikapolitiken) och mycket svåra, som jag tycker, fråga. Bra att även Centerpartiet (Anders W Jonsson) vill diskutera den!
Många anser att nuläget är acceptabelt och att om möjligt ännu strängare straffa vore en väg. Jag menar att det alternativet är vid vägs ände, OBS detta citat i artikeln: "Enligt EU:s senaste narkotikarapport, så har Sverige den näst högsta dödligheten per invånare på grund av narkotikaanvändande".
Intressant att Svenska Dagbladet på ledarplats funderar om hur framgångsrik kampen mot knarket, typ, egentligen är...;


tisdag, april 25, 2017

Jack Werner i DN om mitt FB-inlägg som blev ledarsidesavrättning.

Inte nog med att mitt inlägg i samtalet på facebook lyftes upp och feltolkades av DN på ledarplats, krönikören och sociala medier-experten Jack Werner ägnar bla det en krönika i DN igår. 

(mina tidigare inlägg här).

Han fastnar liksom Erik Helmersson i några felaktigheter (jag har INTE utgått ifrån hur ord har använts i medierna utan utifrån en oro hur de kan användas i framtiden), och han ser inget problem med att 4 ord som kunde formulerats mer precist, det erkännes, tas till intäkt för att lyftas upp och sågas på ledarplats i DN.

Jag skrev en replik för publicering någonstans i DN, men man menar att mina 850 tecken i fredags sa allt.

Här nedan är min slutreplik i denna märkliga ord-diskussion. Vi får se hur terrordådet kommer att betecknas om några år, kanske lastbilsattacken finns med, vi får se. TT använde "stockholmsdådet" nyligen, efter avkunnad dom kanske det blir terrordådet i Stockholm.

Werner nämner också författaren och bloggaren Lars Wilderäng som oxå bloggat, här är länken, och här en till.

Refuserad replik till Jack Werner i DN

Jack Werner skriver i DN att ”vissa” tror att medierna har bestämt sig för att förringa illviljan bakom ”attentatet i Stockholm”. Och att man kan få den ”föreställningen” genom ett kort Facebooksinlägg av mig, som redan blivit nedsablat på ledarplats i DN.

Syftet med mitt korta inlägg i samtalet på Facebook var en oro för att terrordådet i framtiden skulle benämnas ”lastbilsattacken” vilket TV4-Nyheterna och Dagens Eko hade som rubrik måndagen den 17 april. Även i Peter Wolodarskis ledare samma dag användes ordet 2 gånger och lyftes fram i en fetstilsruta.

Mitt inlägg avsåg endast oro inför benämningen i framtiden och jag ifrågasatte eller ifrågasätter naturligtvis inte hur medierna hittills betecknat terrordådet, vilket gör att argumentationen kring detta inte har någon koppling alls till mitt inlägg.

Jag talade heller inte alls om medier i stort utan endast om 3 tunga medier enligt ovan under en dag.

Det enda som kritiken mot mitt snabba FB-inlägg inriktar sig på är 4 ord, att de tre medierna ”nu har bestämt sig” för att kalla terrordådet för ”lastbilsattacken”. Det jag avsåg och borde skrivit tydligare var att dessa 3 denna dag flera gånger använt och lyft fram begreppet (vilket rimligen har någon koppling till hur man avser att beteckna dådet).

Men så är det, i det snabba samtalet i sociala medier blir inte allting rätt. Jag skrev ingen debattartikel eller vetenskaplig avhandling.

Jag får kanske vara tillfreds med att den fråga jag lyfte om ords valörer nu uppmärksammats två gånger av DN, samtidigt som det självklart är oerhört tungt att kopplas ihop med ”vissa” och beskyllas för ”fejknyheter bort i tok”. I själva sakfrågan uppfattar jag att vi är överens, ordet ”lastbilsattacken” är en för svag framtida benämning av terrordådet.

En annan fråga är hur DNs agerande befrämjar det frimodiga samtalet i sociala medier, när några oprecisa ord kan föranleda räfst och rättarting på ledarplats.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Corren refuserar och svarar inte på relevanta frågor, tyvärr

Jag har tyvärr ett spänt förhållande till Correns ledarskribent Christian Dahlgren. 
Jag har föreslagit ett möte för att diskutera och reda ut, vilket har avvisats.

Corren är en helt dominerande tidning i mellersta och västra Östergötland. Dess ledarsida tycker väldigt mycket, men det är sällan som dess uppfattningar diskuteras genom att repliker tas in. 

Jag tycker att Corren i kraft av sin dominerande ställning har ett ansvar för att bejaka och inte strypa debatt med anledning av det man tar ställning för.  Detta ansvar gäller ju generellt för dominerande regionaltidningar, och min tro är att andra tar ett större ansvar än Corren, rätta mig om jag har fel.

Min debattartikel nedan om att terrorresor kriminaliseras, vilket jag krävde redan 2013, samt att Cooren i färska ledare intar divergerande ståndpunkter om migrationspolitiken, refuseras nu med argumentet att jag tidigare (2013?) fört fram samma ståndpunkter vilket inte tillför debatten någonting (till skillnad mot Corren som regelbundet för fram olika och samma ståndpunkter utan några problem alls). 

För att väcka uppmärksamhet kring var Corren står i den fråga jag ställer återstår för mig endast att skriva på sociala medier och att via pressinfo se om media kan ha intresse av att spegla hur Corren utnyttjar sin dominerande ställning, jag diskuterar gärna med ledarskribent, chefredaktör eller publisher.
Staffan Danielsson,
Vi avböjer publicering eftersom det inte tillför debatten någonting och samma ståndpunkter har du redan tidigare fört fram i Corren.
Christian Dahlgren


Från: Staffan Danielsson [mailto:staffan.danielsson@riksdagen.se]
Skickat: den 24 april 2017 15:13
Till: Christian Dahlgren <Christian.Dahlgren@ostgotamedia.se>
Kopia: CO Debatt <debatt@corren.se>
Ämne: debattartikel terror, migration och Corren ledare.

Hej  ledarskribent Christian och debattredaktör Daniel.

Denna debattartikel hoppas jag få publicerad på ledarsidan, men jag kan ju även acceptera debatt- eller insändarplats.

Jag skulle dock bli ledsen/arg om den inte publicerades, jag tycker att min fråga är relevant.

Vänliga hälsningar

Staffan Danielsson


Jag skrev hösten 2013 en motion till riksdagen betitlad ”kriminalisera terrorresor”. Den handlade just om det som nu (2017) regering och riksdag i partiöverläggningar vill överträffa varandra i att föreslå och besluta.

Jag välkomnar att Sverige äntligen är på gång med att införa och skärpa straff för de som på olika sätt engagerar sig för att stödja terrororganisationer som IS/Daesh och Al Quaida och liknande.

Det var illa, dock, att en enhällig riksdag 2014 avslog min motion och hänvisade till att befintliga lagar var tillräckliga samt att man arbetade på EU-nivå med frågan.

Jag fick kritik för min motion, som alltför inriktad på att straffa, typ. Idag tycker ”alla” som jag gjorde då.

Det här skedde samtidigt som jag ville att Sverige skulle anpassa sina asylregler i EU-riktning vilket också renderade mig stark kritik från olika håll, bl a flera ledare i Corren som istället förespråkade mer generösa asylregler.

De senaste åren har även här flera stora riksdagspartier närmat sig mig och t o m gått längre i att skärpa asylregler än vad jag då talade för.

Men var står Corren idag i denna fråga?
Man har nyligen i flera ledare hyllat Stefan Löfvens statsmannaskap och förmåga att fatta svåra beslut, t ex om skärpta asylregler.

Men den 18 april lät Corren och Christian Dahlgren som 2013. Sveriges skärpta asylregler innebär ett ”skandalöst moraliskt haveri” och ett ”kolossalt ekonomiskt oförnuft” och Sverige borde återgå till vad som gällde tidigare, typ.

Är det rätt uppfattat?

Staffan Danielsson

Med vänliga hälsningar

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)
Östergötland

Mobil; 0725-587721

fredag, april 21, 2017

Jag replikerar DNs "Fejknyhet" om "lastbilsattacken" och vad jag skrivit

(Vill någon följa det jag driver i politiken finns FB-sidan Följ Staffan Danielsson).
(Tillagt 26 april; min refuserade replik till Jack Werner i DN).

Jag skrev för några dagar sedan 2 inlägg i sociala medier. Jag noterade att 3 tunga svenska medier flera gånger använde ordet "lastbilsattacken" om terrormorden i Stockholm, och jag föreslog mer relevanta ord.

Här mitt första blogginlägg (efter mitt inlägg på facebook) och här mitt andra.

Detta gav många kommentarer på Facebook och några på twitter, även från journalister. Så bra, kanske min poäng kan beaktas. Tänkte jag.

Plötsligt ägnades mina inlägg en ledare i Sveriges största tidning, Dagens Nyheter. Som påstod att jag "spred fejknyheter" i ett FB-inlägg som var "helt bort i tok".
DNs chefredaktör fullföljde attacken på mig genom twittra att det är "rätt allvarligt" att en riksdagsledamot sprider fejknyheter.

Det är naturligtvis utomordentligt allvarligt för en enkel riksdagsledamot när ens heder ifrågasätts av DN.

Min uppfattning är entydig, jag har endast utifrån ordval i 3 medier kritiserat ett ord och föreslagit några andra. Helmersson tar fram statistik på att hittills har ordet "terror" dominerat i media, alltså har jag fel. Men jag har ju endast oroats över ordvalet i 3 medier, inget annat, jag har INTE diskuterat ordvalet i andra medier eller i stort.

DN anser att jag sprider fejknyheter. Jag anser att detta är grundlöst och helt fel.

Om någon sprider fejknyheter är det ju DN själva, tyvärr.

Min fråga till DN och "alla andra" är denna: Jag noterar att 3 tunga medier använder ordet "lastbilsattacken", oroas över att det kan sätta sig och ta över som begrepp för terrordådet, samt föreslår 2 andra ord som jag menar är bättre.

Vad i detta är fel? Vad i detta är en "fejknyhet"?

(Jag bortser ifrån att det som DN attackerar är ett inlägg på Facebook i det samtal som där ständigt pågår, det är ingen vetenskaplig avhandling eller ens en debattartikel).

Jag får vara tacksam för att jag nu på 850 tecken ges utrynmme för en kort replik i DN.

Den replik jag först skickade in hade 2016 tecken, se nedan:

"Erik Helmersson attackerar att jag tycker att begreppet ”lastbilsattacken” är ett för svagt ord för att beteckna det vidriga terrordådet på drottninggatan. Han menar att begreppet ”terror” använts i större utsträckning hittills, vilket säkert stämmer.

Jag gjorde ett facebookinlägg, ett samtal i samhällsdebatten den 17 april, och sedan ett blogginlägg den 18 april.

Jag tycker att ord och ordvalörer är viktiga, jag tycker att terrormord och massmord på oskyldiga människor där samtidigt många lemlästas svårt är fasansfulla och vidriga handlingar.  

Jag diskuterade för tiotalet år sedan begreppet ”självmordsbombare” som jag tycker är alldeles för svagt för att beteckna massmord på oskyldiga där t ex över 120 människor, varav 68 barn, nyligen mördades i Syrien. Att fokusera på att mördaren själv dör är fel fokus, anser jag, och jag har föreslagit att ordet ”massmordsterrorist” eller ”mördarterrorist” borde användas istället.

Den 17 april användes så begreppet ”lastbilsattacken” som begrepp för terrormorden på drottninggatan i 3 tunga medier; dels av DN på ledarplats (där ordet terror användes mer, det är korrekt), dels av TV4-Nyheterna och av Dagens Eko.

För att söka påverka att detta inte kommer att ta över som begrepp kritiserade jag det och föreslog istället ”terrordådet” eller ”terrormorden”.

Erik Helmersson anser att mitt inlägg är ”helt bortitok” och förstår inte att jag även bloggade om det trots att flera påpekat ”hur fel jag hade”. Det må han, och en del andra, tycka, därmed inte sagt att de har rätt.

Helmersson drar också in islam och SD i debatten. Det får stå för honom, det enda jag diskuterar är att terrordåd är vidriga oavsett vem/vilka som utför dem. Samt att jag tycker att orden lastbil och attack är alldeles för urvattnade för att beteckna vad som skedde när mördaren körde ihjäl och lemlästade många oskyldiga människor.

Vi får se hur detta terrordåd kommer att benämnas i framtiden, jag hoppas att mitt enkla försök till påverkan kommer att ge resultat."

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C) 

Tillagt 23 april. TT använder nu "Stockholmsdådet" i rubriken och "lastbilsattentatet" i texten...)


torsdag, april 20, 2017

Lastbilsattack eller terrormord? DN i tung attack mot mig.

(Vill någon följa det jag driver i politiken https://www.facebook.com/FoljStaffanDanielsson/
(Tillagt 26 april; min refuserade replik till Jack Werner i DN).
Sociala medier, t ex Facebook och bloggar, är oftast snabba samtal/dialoger i aktuella frågor.

Jag hörde 3 olika medier använda ordet "lastbilsattacken" om terrormorden på drottningggatan.
Jag reagerade i ett inlägg på min Facebook den 17 april (scrolla ner till "4 mördade" osv), som jag sedan fyllde ut till ett blogginlägg den 18 april. Jag tycker att starkare ord bör användas.

Sedan skriver Erik Helmersson en mot mig mkt kritisk ledare i DN med ingången att "ingen svensk redaktion har sökt förringa terrordådet på drottningggatan genom att kalla det "lastbilsattack".
(OBS orden "ingen" och "kalla det lastbilsattack"...). "Fejknyheter sprids från riksdagen", skriver DN.
Danielssons inlägg är helt bort i tok, skriver Helmersson, och att jag ändrar mig inte trots att flera (inklusive Helmersson) påpekar hur fel jag har...

Helmersson söker statistik för benämningar i media. Varför det? Det enda mina inlägg utgick ifrån var att jag samma dag läste/hörde att 3 tunga riksmedia, DN, TV4-Nyheterna och Dagens Eko flera gånger använde begreppet "Lastbilsattacken". Jag gjorde inlägg i sociala medier, jag gjorde ingen vetenskaplig avhandling.

Och på Twitter skriver Helmersson "Nej, det vi diskuterar är ifall stora redaktioner har bestämt sig för att kalla terrordådet för " lastbilsattack".

Helmersson kanske diskuterar det, men inte jag. Det jag avsett säga är att ordet använts av tre svenska medier flera gånger, Helmersson gör ett väldigt nummer av att jag skrev att man har bestämt sig för att använda ordet. Tja, om man använder det så har man väl bestämt sig för att använda det eftersom man använder det..?

DNs chefredaktör twittrar: "Centerpartist i riksdagen sprider fejknyhet och sår medvetet misstro. Rätt allvarligt".

Vem sprider fejknyheter och sår misstro? Jag noterade att DN på ledar- och nyhetsplats använde ordet, att TV4-Nyheterna i olika sändningar gjorde det samt att Dagens Eko flera gånger under olika dagar använde det.
(Peter Wolodarski har rätt i att han i sin ledare också använde ordet terror men ordet lastbilsattacken användes 2 gånger och lyftes upp i fetstil).

Jag oroas alltså över att terrormorden i Stockholm börjar landa i begreppet "lastbilsattacken" och föreslår några andra ord som lämpligare. Jag har tidigare, för 10 år sedan, kritiserat ordet"självmordsbombare" som ju fokuserar på självmord och bomb, inte på att 80 människor och mer kan ha mördats och många lemlästas. Jag föreslog att orden "massmordsterrorist" (eller "mördarterrorist") istället borde användas.

Jag gör alltså två  inlägg i samtalet på sociala medier, och drabbas sedan plötsligt av en bannbulla på ledarplats i Sveriges största tidning, vilket följs upp med att DNs chefredaktör samt ledarskribenten på twitter fullföljer attacken.

Ehsan Fadakar, tidigare chef för sociala medier på Aftonbladet och nu på Schibstedt, går ännu längre på twitter:

Vi kan inte stoppa trollen, men kan vara stenhårda mot folkvalda som ljuger. Läs i dag.

Om denna uthängning av mig resulterar i att media tonar ner användningen av ordet "lastbilsattacken" och istället använder starkare ord som t ex terrormorden har de snabba inlägg jag skrev på sociala medier ändå haft något gott med sig, tycker jag. Priset för mig är dock mycket högt när Sveriges största tidning och dess chefredaktör påstår att jag sprider fejknyheter och närmast ljuger.

Jag förstår inte upprördheten eller tonläget, och jag ljuger självfallet inte. Det ligger i så fall andra närmare att göra.

Tillagt 20 april:
Jag respekterar Dagens Nyheter, Peter Wolodarski och Erik Helmersson. Därför förstår jag inte att de går i taket för några inlägg av mig i sociala medier, lyfter upp det på ledarplats och söker krossa mig för att jag sprider "fejknyheter" vilket är "rätt allvarligt".

Jag har aldrig påstått att hela mediasverige använder ordet "lastbilsattacken", vilket Helmersson triumferande visar inte är fallet. Och min formulering att DN, TV4-Nyheterna och Dagens Eko verkar ha bestämt sig för att använda ordet "lastbilstattacken" syftar endast på att jag sett ordet användas av dem upprepade gånger. Helmersson menar att jag påstår att "stora redaktioner har bestämt sig". Det kan jag ju inte veta men jag kan ju notera när de använder ordet.

Det här är ju en storm i en ankdamm, tycker jag, som DN blåser upp. Jag deltog i samtalet på sociala medier och redovisade min oro för att det alltför svaga ordet "lastbilsattacken" skulle vinna mark för att beteckna terrordådet eller terrormorden i Stockholm.

Detta påstås sedan av DN vara att sprida "fejknyheter vilket är "rätt allvarligt".

Nättidningen "Nyheter Idag" har bakom betalvägg redovisat mina svar när de (Chang Frick) ställde frågor. Här några av mina svar:

"Tycker du att DN är ömfotade här?
– Jag är riksdagsledamot som är med i samtalet på sociala medier, med mina väljare och så vidare. Det är ett samtal jag uppskattar. Att jag utifrån det samtalet plötsligt skulle drabbas av DN:s bannbulla på ledarplats och där chefredaktören twittrar om att det är allvarligt att jag för ut fejknyheter, det kunde jag aldrig drömma om.
– Om det är någon som för ut fejknyheter i den här frågan, är det ju inte jag.
Vem är det då?
– Att DN:s chefredaktör Peter Wolodarski twittrar att jag för ut fejknyheter är inte med sanningen överensstämmande. Jag har utgått från att det här ordet har använts i flera medier flera gånger och jag föreslår ett annat ord.
Då tolkar jag dig som att det snarare är DN som sprider fejknyheter?
– Visst, visst. Jag sprider inga fejknyheter. Se mitt blogginlägg, se vad jag har skrivit. Däremot när DN påstår att jag skriver fejknyheter, då är det de som sprider fejknyheter, enligt min uppfattning."

tisdag, april 18, 2017

Lastbilsattack eller Terrormord/Lastbilsmord?

(Vill någon följa det jag driver i politken finns FB-sidan Följ Staffan Danielsson).
(Tillagt 26 april; Min refuserade slutreplik till Jack Werner i DN)

(tillagt den 20 april: DN attackerar mig på högsta nivå på ledarplats och på twitter.)

4 mördade och många lemlästade i det besinningslösa och fanatiska terrormassmordet på drottningggatan. DN, TV4 och Dagens Eko har nu bestämt sig för att kalla det som händer för "lastbilsattacken".
Det är starkare än "lastbilsdådet" eller "lastbilsolyckan", det erkännes.
Men jag tycker det är alldeles för svagt. Lastbilen verkar hållas mer ansvarig än massmördaren.
Jag vill se ett starkare ord som mera hedrar de mördades minne, t ex "Terrormorden" eller "Terrordådet".
Eller har någon något bättre förslag?
Eller är "lastbilsattacken" OK?

Texten ovan lade jag in på min facebookssida (och i några debattforum) igår, och den har fått över 200 gilla och snart 100 kommentarer, däribland från Håkan Juholt, Tomas Ramberg (ekot) och Erik Helmersson (DN).

Jag har bråkat lite med Peter Wolodarski på Twitter, han menar att han oxå har använt ordet terror flera gånger i sin ledare, och det stämmer ju.

Men ändå, 3 tunga nyhetsmedier använder ordet "lastbilsattack" och det kan komma att sätta sig.

Ord och ords valörer är väldigt viktiga, därför menar jag att fasansfulla terrormord och massmord mera ska fokusera på offren än på gärningspersonen.

Redan 2004 motionerade jag om att begreppet "självmordsbombare" borde undvikas, det fokuserar ju främst på att mördaren också dör samt att en bomb är inblandad. Offren nämns inte i ordet. Jag motionerade åter 2208.

Jag bloggade om detta efter Breviks massmord 2011.

Jag tycker lika idag. Ord och deras valörer är viktiga och det är att förringa offren, de mördade och de lemlästade, när man säger att de hade oturen att möta en "självmordsbombare", typ.

De mötte en massmordsterrorist, eller en mördarterrorist.

Därför borde terrormorden i Stockholm, april 2017, benämnas just som det, t ex Terrormorden utförda av en mördarterrorist, eller terrordådet kanske kombinerat med Lastbilsmorden.

Lastbilsattack låter lite futtigt, det sätter lastbilen i centrum före terrorhandlingen. Och en attack kan resultera i inga döda eller lemlästade, den kan misslyckas.


onsdag, april 12, 2017

Om alla barnmorskor måste medverka vid abort, måste alla läkare göra det vid dödshjälp?

(Här länkar till vad jag skrivit tidigare om dödshjälp)

En barnmorska vill inte medverka till abort, åberopar samvetsfrihet. Hon förlorade idag i arbetsdomstolen.

I Norge, då hon nu arbetar, finns en rätt till samvetsfrihet.

I Sverige är "alla" mot en sådan rätt, t ex läkar- och sjuksköterskefacken, politiker osv.

Abort innebär att utsläcka liv. Jag är ändå för rätten till abort.

Jag är också för en strängt reglerad rätt till dödshjälp. Den finns idag för 51 miljoner amerikaner och 25 miljoner kanadensare. Enligt Oregonmodellen skriver läkaren ut medel för de vars yttersta vilja är att kunna dö/somna in något i förtid.

Jag är övertygad om att en sådan rätt blir svensk lag inom en del år, kanske fem.

Läkarkåren är idag splittrad i 3 rätt likstora delar, en är för dödshjälp, en är emot och en vet inte.

Jag menar att de läkare som inte vill tillgodose den lidande människans yttersta vilja att få dö något i förtid inte ska behöva skriva ut medel, dvs de ska kunna åberopa samvetsfrihet.

Jag motiverar detta med att det handlar om liv och död och att det känns rimligt att acceptera en samvetsfrihet för den sjukvårdspersonal som inte vill medverka. Jag tror att som i Kanada och USA så kommer de allra flesta läkare att bistå det fåtal patienter det kommer att handla om.

Analogt med detta så vore det logiskt att samma rätt till samvetsfrihet fanns även för barnmorskor, även där handlar det om att utsläcka liv.

Alternativet vore, när rätten till dödshjälp införs, att det ingick i sjukvårdens arbete och att alla måste medverka i alla yrkets uppgifter.

Min fråga till fackförbunden för läkare och sjuksköterskor är om de kommer att arbeta för denna uppfattning lika starkt och entydigt som de idag verkar för att alla barnmorskor måste medverka vid aborter?

Staffan Danielsson
enskild riksdagsledamot (C)

måndag, mars 27, 2017

SVT om invandrare och arbete - Fake news?

Ja, min rubrik är lite provocerande.

Min poäng är att ger SVT verkligen hela bilden, eller söker man lite väl mycket övertolka den nyhet man presenterar.

Hade inte 244.000 utrikesfödda fått jobb skulle Sverige fått allvarliga problem med ekonomin, säger SVT...

Alexandra Boscanin i GP visar den helhet som inte SVT nämner. Visst har 244.000 utlandsfödda kommit i jobb de senaste 9 åren. Men antalet som har kommit till Sverige är 400.000.

Dessutom definieras jobb som att man har någon form av arbete minst 1 timme per vecka.
Jag beställde en RUT-rapport som visar att efter 15 år i Sverige har endast 50 % helårsarbete på hel- eller deltid.

Nationalekonomen Tino Sanandaji kritiserar också SVTs brist på helhetssyn.

Nationalekonom Mats Hammarstedt på Linnéuniversitet dömer ut SVTs bild än mer.


Jag förstår att media gärna vill förmedla positiva artiklar om migrationen och dess lönsamhet, typ. Och likaså att många gärna delar varje artikel med det budskapet, inklusive mig.

Men det blir fel om fakta inte stämmer, om viktiga bitar utelämnas så att artikeln inte speglar verkligheten.
För verkligheten kommer nämligen alltid fram till slut, och när de som tagit till sig denna SVT-artikels lite ensidiga budskap upptäcker att den inte redovisade hela bilden, då minskar deras förtroende för SVT kraftigt.

Därför är det allvarligt när välvilliga artiklar och uttalanden sprids som inte har täckning i verkligheten. De artiklarna och uttalandena slår tllbaka och är kontraproduktiva.

Rekordet i att ge en falsk bild i bästa välvilja har nog fortfarande DN med sin famösa Sandvikenartikel år 2014, att Sandviken tjänade över en halv miljard årligen på invandringen. Den artikeln står fortfarande kvar på DNs nätsida utan någon korrigering.

Tino Sanandaji har med all rätt gjort slarvsylta av artikelns verklighetsbeskrivning, om nu någon skulle tro på den.


Beskatta lön och pension lika!

Frida Boisen skriver i Expressen om "ålderism". 25 % av väljarna är över 65 år medan andelen i riksdagen är 3 %.
Sverige har lyckats med att ha en hyggligt jämn fördelning mellan kvinnor och män i riksdagen, och faktiskt även rätt många mellan 20 och 30. Det är bra.
Men andelen över 65 är säkert minst i världen i övrigt, i Sverige ska man "pensionera sig" efter 65.
Jag hade väl aldrig trott att jag skulle vara riksdagsledamot, som 69-årig "ung äldre"..(fick jag bestämma är det så jag kallar mig)..
Men det är jag faktiskt, och jag tänker engagera mig mer i "äldrefrågor" även om jag redan gjort det en del.
Jag har lagt motioner om att det inte räcker med att fortsätta att höja garantipensionerna, nettot för garantipensionärer ( "fattigpensionärer") inklusive bostadstillägg på upp till 5.500 kr ger ett totalt netto på 10-11.000 kr per månad.
Inte minst Centerpartiet har kraftfullt drivit på och jag menar att vi i betydande grad har lyckats.
Regeringen har nu tillsatt en utredning för att ytterligare förbättra för garantipensionärerna. Gärna det, Men!
Skillnaden i netto för garantipensionärer och de som arbetet hela livet i ett låginkomstyrke är inte stort idag, det handlar om ett antal hundralappar.
Har man en sommarstuga, minskar genast bostadstillägget vilket gör att man kan komma lägre i inkomstnetto jämfört med de utan tillgångar över typ 150.000 kr.
Detta uppmuntrar självfallet inte till att arbeta eller spara, om det man sparat ihop, eller ärvt, måste ges bort och krympa ihop innan man får fullt bostadstillägg.
Jag anser därför att fribeloppet för bostadstillägg måste höjas kraftigt.
Många äldre vill på äldre dagar, när man blir bräckligare, kunna bo i trygghetsboenden av olika slag tillsammans med andra äldre. Alltfler får nej av kommunerna, även vid 85- 90 ård ålder eller mer, när man vill det, man hänvisas till att bo ensam i sin villa eller lägenhet med besök ibland endast av hemtjänsten.
Här måste kommunerna åläggas att erbjuda trygghetsboenden i mycket högre utsträckning.
Till sist, en kontroversiell fråga. Ska pensioner beskattas som löneinkomster eller ska dagens jobbskatteavdrag, med lägre skatt för de som arbetar, fortsätta att gälla.
Jag vet inget annat land som beskattar pensioner högre än lön, men många som gör tvärtom, dvs mindre skatt för pensionen.
All respekt för jobbskatteavdraget men min uppfattning är att lön och pension ska beskattas lika.


Fruktansvärd mobbning i Överum av kollegas son. Måste stoppas!

Den utfrysning och organiserade mobbning som min kollega Jörgen Anderssons son utsätts för i Överum sedan flera år är fruktansvärd. Idyllen blir nära ett helvete om man trakasseras så, och det sätter spår genom hela livet. All mobbning är förkastlig, tyvärr sker sådan på många håll och detta måste alltid förebyggas och bekämpas.
Jag begriper inte varför inte skola och civilsamhälle i Överum har satt stopp för detta, rimligen måste man ha försökt. Det är oacceptabelt att man så misslyckats.
Om det skulle markera frågans allvar och att mobbningen i Överum omedelbart måste upphöra, så ställer jag gärna upp på plats , t ex med andra kollegor, och för samtal med lärare och elever eller på torget. Eller om vi kan göra insatser på något annat bättre sätt.

Jag är lite extra berörd av dessa frågor eftersom jag själv drabbades av viss mobbning för 58 år sedan,  i fjärde klass. Bara en västanfläkt mot vad Jörgen Anderssons son nu utsätts för, men jag fick ändå byta skola, där jag hade 2 mycket fina år.
Och det som man är med om i barna-och ungdomsåren, det glömmer man sällan.

söndag, mars 26, 2017

Ög-Centern först: Utred en rätt till dödshjälp!

(Tillagt den 1 april: Debatt ordnad av Läkarförbundet och -tidningen).

(Tillagt 26 mars; Corren skriver om stämmobeslutet.)


Jag har länge kämpat för att Sverige av barmhärtighet och av respekt för människans yttersta vilja liksom allt fler länder ska införa en rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

Igår behandlades åter min motion i frågan, vid östgötacenterns distriktsstämma i Vreta Kluster nära Linköping. En enig distriktsstyrelse ville avslå motionen bl a med motivet att "vårdpersonal ska inte kunna åläggas att agera med uppsåt att döda istället för att lindra lidande och smärta."...

Mitt inlägg för min motion kan ni läsa här nedan, gör gärna det!

Det övertygade stämman att med röstsiffrorna 58-43 ställa sig bakom min motion. Östgötacentern blir härmed det kanske första partidistrikt bland riksdagspartierna som tar ställning för att utreda en rätt till dödshjälp.

Jag är övertygad om att Sverige inför en strängt regerad rätt till dödshjälp inom en del år, kanske 5, av barmhärtighet och av respekt för den lidande individens yttersta vilja. Vad är Din uppfattning?

Svenska Folkpartiet i Finland vill utreda dödshjälp.

Ingemar Engström, överläkare, skriver om varför han ändrat sig om dödshjälp mm.

Statens Medicinskt-Etiska råd (SMER) arbetar för närvarande med en kunskapssammanställning om dödshjälp! Alldeles utmärkt! Det bör ses som en förebådare till en skarpare utredning som jag hoppas att en regering tillsätter inom något/några år. 

På SMERs sida finns också en bra sammanställning över länkar till artiklar och debattinlägg om dödshjälp;


Här mitt inlägg på ögcenterstämman:

"Dödshjälp. En väldigt viktig fråga som berör oss alla, och våra närmaste. Detta är en så laddad fråga så jag har skrivit ned det jag ska säga. Och jag talar av hela mitt hjärta. 

Sjukvården ska bota och lindra, ge livshjälp. När vi blir gamla och bräckliga och drabbas av svåra sjukdomar som t ex ALS, kol, och svår cancer, behövs en verkligt bra palliativ vård som tar bort smärta och plågor, här är vi eniga.

Men i ett fåtal fall kan svårt sjuka människor lida svårt, och deras yttersta vilja är att få dö/somna in några dagar eller veckor i förtid och undslippa en plågsam dödskamp.
Jag har haft vänner som våndats inför detta och läkare och sjuksköterskor får någon mycket sällsynt gång en sådan sista önskan från någon som lider svårt i livets slutskede. 

"Min yttersta vilja är att få dö 
/somna in i kretsen av mina närmaste och slippa plågas in i döden".

Svaret från staten/ läkaren är då Blankt Nej. 

Den som har en enorm viljekraft kan då välja att hungra och törsta sig till döds. Detta tillåter staten, men aldrig att den lidande människan ska ges ett mer barmhärtigt slut. Är det barmhärtigt. Är det att respektera en lidande människas yttersta vilja? 

Däremot kan idag läkarna bestämma att påskynda döden genom starka smärtstillande medel och genom terminal sedering. Det bestämmer läkaren, inte den enskilde. Vi har alltså dödshjälp idag, som läkaren avgör.

Läkarna är splittrade i denna fråga, 1/3 är för som nu, 1/3 för dödshjälp , 1/3 vet inte.

Folkopinionen är entydig.  Ca 75 % är alltid för i opinionsundersökningar för dödshjälp. I USA har man i olika delstater folkomröstat om detta nio gånger de senaste åren. I alla dessa har en bred majoritet beslutat att införa en rätt till dödshjälp. 51 miljoner har denna rätt, Oregon, Californien, Washington, Colorado osv. Kanada har nu beslutat införa detta.
Rätten finns också i flera länder i Europa.

Staten medicinskt-etiska råd (SMER) vill att frågan utreds, Sveriges största tidning , dagens nyheter är för, Läkarsällskapets förre ordförande var emot men är nu för efter en tid med svår cancer, miljöpartiets kongress är för att frågan utreds, moderaterna är på gång, centerpartiet var nära ett beslut för 2 år sedan.
25 riksdagsledamöter i Finland vill att en strängt reglerad rätt till dödshjälp införs, i riksdagen har jag startat ett nätverk som idag har 18 medlemmar från alla partier frånsett KD. Nelson Mandela var öppen för dödshjälp,  biskop Desmond Tutu är för liksom svenska biskopen Tuliikki Koivunen Bylund.

Den här frågan har jag drivit i många år i riksdagen. Jag interpellerade Göran Hägglund på sin tid, han var vänlig men helt orubblig. Jag interpellerade nuvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström för ett år sedan i en värdig och respektfylld debatt. Han ansåg frågan viktig att diskutera och var positiv till att SMER analyserade frågan, vilket nu sker.

Jag är övertygad om att Sverige inför en strängt reglerad rätt till dödshjälp inom en del år, kanske fem.

Svenska Kyrkan, frikyrkor, katolska kyrkan och läkarförbundet, trots att läkarna är splittrade,  är starkt emot en rätt till dödshjälp. Staten och läkarna ska bestämma, aldrig människan.
Men en bred befolkningsmajoritet är för.

Jag är optimistisk att vår partistämma i september kommer att få majoritet för att utreda denna viktiga fråga.

Idag handlar det om vad majoriteten på Östgötacenterns distriktsstämma tycker. Distriktsstyrelsen vill utreda att den palliativa vården blir bättre och mer enhetlig över hela landet, det är jag helt överens med den om. 
Men distriktsstyrelsen vill inte att frågan hur dödshjälpsfrågan utvecklas internationellt och hur en ev svensk modell skulle kunna utformas ska utredas. Man skriver lite provocerande att sjukvårdspersonal inte ska agera med uppsåt att döda...

Är dödshjälp mord? Är det självmord? Förr begravdes självmördare inte i vigd jord, det var en stor synd. Jag tycker verkligen att vi inte ska tala om mord, självmord eller uppsåt att döda. Om en människa vid svåra lidanden i livets slutskede vill förkorta dödskampen något ska vi t ex tala om självvald död, självvalt livsslut. 

Jag tycker att detta är fullständigt självklart att utreda dessa frågor, vården i livets slutskede och dödshjälp, så svenska folket och riksdagen kan diskutera frågan utifrån ett gediget underlag. Så jag hoppas att Östgötacentern blir en kraft som bejakar att frågan utreds och inte säger nej till detta, jag yrkar bifall till motionens att-sats."